Beloning en salaris

Hoe zorg je voor rechtvaardig beloningsbeleid, is jouw salarishuis wel marktconform? En welke gevolgen hebben promotie of demotie voor beloning en salaris? HRM-Friesland realiseert en implementeert passend en duurzaam beloningsbeleid.

Beloningsbeleid

Logisch en uitlegbaar salaris- en beloningsbeleid is belangrijk. Zeker als het om de verdelende rechtvaardigheid en ruilrechtvaardigheid gaat, wil je dat iedere werknemer op waarde wordt geschat. HRM-Friesland helpt bij het opzetten van een marktconform loongebouw, passend beloningsbeleid en betere beheersing van de loonkosten.

Beloning: hoe doen wij dat?

Een cao volgen, of juist niet? We hebben de kennis en tools in huis om in elke onderneming tot goed en rechtvaardig beloningsbeleid te komen. Onze adviseurs kunnen uit de voeten met nagenoeg alle in de Nederlandse cao’s toegepaste systematieken voor functiewaardering en beloningsbeleid.  Met PROWA hebben we een eigen instrument dat leidt tot een rechtvaardig loongebouw, wanneer je geen cao volgt.

Naar een bestendig loongebouw

Zeker in grote organisaties is het opzetten en bijhouden van een bestendig loongebouw een uitdaging. Een goed fundament wordt altijd gelegd met het opstellen van functiebeschrijvingen en functiewaardering. Ook voor deze trajecten kun je een beroep doen op HRM-Friesland.

Wat levert goed beloningsbeleid op?

  • Een logisch, uitlegbaar en rechtvaardig loongebouw
  • Betere beheersing van loonkosten
  • Concurrerend op de arbeidsmarkt
  • Marktconforme salarissen
  • Loyalere werknemers

loongebouw

Mark Ley

Weten hoe beloningsbeleid in je voordeel kan werken?

Vraag het een specialist van HRM-Friesland.

Neem contact op