Functiewaardering

Wat is functies waarderen?

Functiewaardering is een instrument waarmee u op basis van de inhoud van de functie een rechtvaardige, transparante en uitlegbare beloningsstructuur kan realiseren binnen uw organisatie. Door functies objectief te wegen en functies in een rangorde tot elkaar te plaatsen ontstaat er marktconformiteit en beheerst u uw loonkosten.

Wanneer functies waarderen?

Functiewaardering kunt u inzetten als de functies in uw organisatie niet gekoppeld zijn aan de beloning. Ook helpt het u de organisatiestructuur inzichtelijk te maken. Indien er sprake is van een sterk veranderende organisatie of als er een herverdeling van taken plaatsvindt kunt u de beloningsconsequenties in kaart brengen. Daarnaast kan er vanuit de medewerkers of ondernemingsraad behoefte ontstaan aan structuur en/of duidelijkheid in het beloningsbeleid. Klik HIER als u meer wilt weten over de mogelijkheden met functiewaardering.

Waarom PROfessioneel WAarderen door HRM-Friesland?

In 1988 vond HRM-Friesland zijn oorsprong in functiewaardering en beloning. HRM-Friesland heeft een eigen instrument voor functiewaardering ontwikkeld, PROfessioneel WAarderen, kortweg PROWA. PROWA is een instrument om zowel op basis van functieprofielen (analytisch) alsmede op basis van organisatietabellen (niet-analytisch) functies vergelijkenderwijs in te delen aan de hand van samen met u opgestelde gezichtspunten en of niveautyperingen. Een groot voordeel van deze methode is dat uw functiewaarderingssystematiek geheel is afgestemd op uw eigen organisatie.

Om de marktconformiteit van de beloning te waarborgen wordt het bij PROWA ontwikkelde loongebouw vergeleken met circa 500 cao’s in Nederland en wordt de systematiek regelmatig aan de hand van andere benchmarksystemen getoetst.

Wij bepalen samen met u wat de verplichtingen vanuit de Cao zijn en wat voor u het beste systeem is. Wij zullen dit samen met u bekijken volgens ons stappenplan.

Bel mij

Vul uw telefoonnummer in, dan bellen wij u binnen één werkdag terug.

Bel ons

058 288 23 22