Functiewaardering

Functiewaardering is één van de bouwstenen voor je personeelsbeleid. Maar hoe waardeer je de kwaliteiten van medewerkers en hoe doe je dit marktconform? En hoe kom je tot een heldere basis om  richting aan je personeelsbeleid te geven? HRM-Friesland heeft de antwoorden in huis.  

Functiewaardering

Met HRM-Friesland kies je voor een specialist in functiewaardering. Al sinds 1988 houden we ons hiermee bezig. Dit betekent dat we de kennis in huis hebben van nagenoeg alle waarderingssystemen die in de Nederlandse CAO’s worden toegepast. Daarnaast kies je met HRM-Friesland voor een partij die veel ervaring heeft met het uitvoeren van functiewaarderingstrajecten.

Thuis in alle waarderingssystemen

Van Orba tot FWG 3.0, van FUWASYS tot Cats: de adviseurs van HRM-Friesland hebben de kennis in huis om met alle systematieken te werken die in de Nederlandse cao’s worden toegepast. Kiest jouw organisatie voor een eigen FUWA-systeem? We adviseren je graag over het best passende systeem en de implementatie hiervan.

Eigen functiewaardering met PROWA

Niet gebonden aan een CAO, maar wil je toch een heldere basis leggen voor je belonings- en personeelsbeleid? HRM-Friesland ontwikkelde met Professioneel Waarderen (PROWA) een eigentijds en eenvoudig waarderingssysteem om functies in te delen en te wegen. De uitkomst worden getoetst aan diverse benchmarks en zo’n 500 CAO’s in Nederland.

Functiewaardering in vogelvlucht

In de loop der jaren hebben we tientallen functiewaarderingstrajecten uitgevoerd. We doen dit in verschillende stappen:

1. Vastleggen doelstellingen en opstellen plan van aanpak
2. Functies inventariseren en opstellen functiebeschrijvingen
3. Profielen wegen aan de hand van een systematiek
4. Opstellen van een functiematrix
5. Implementatie: organisatie en communicatie

Onderhoud functiewaarderen

Lopen functies nog in de pas bij wat er op de werkvloer gevraagd wordt? En welke functies moeten verder ontwikkeld worden om te voldoen aan je bedrijfsstrategie? Organisatie, markt en mensen: ze veranderen. Daarom is het goed om je functiewaardering regelmatig tegen het licht te houden. HRM-Friesland biedt ondersteuning.

Wanneer functies waarderen?

Functiewaardering biedt meerwaarde bij:

1. Functies koppelen aan beloning en beloningsbeleid
2. Organisatiestructuur inzichtelijk maken
3. Herverdeling van taken en inzichtelijk maken beloningsconsequenties
4. Behoefte vanuit medewerkers of OR om meer structuur in beloningsbeleid

Waarom functiewaarderen?

Een functiewaarderingstraject is het systematisch beschrijven, vergelijken en waarderen van functies om tot een objectieve en rechtvaardige rangschikking te komen. Functiewaardering is hiermee het fundament voor een rechtvaardig beloningsysteem. Functiewaardering is daarnaast een manier om tot een goede organisatie- en functiestructuur te komen.

Wayne Broers

Specialist in functiewaardering gezocht?

Neem contact op met HRM-Friesland

Neem contact op