Opstellen functiebeschrijving en functiematrix

Welke taken worden er uitgevoerd in je organisatie, welke verantwoordelijkheden horen daarbij en wat zijn doelstellingen van functies? Met het opstellen van functiebeschrijvingen en een functiematrix bouw je aan een efficiënte en bewuste organisatie. HRM-Friesland adviseert, voert uit en implementeert.

Functiebeschrijvingen opstellen

Een functiebeschrijving of functieprofiel legt taken, verantwoordelijkheden en benodigde competenties van een functie vast. Een functiebeschrijving vormt het vertrekpunt voor het opstellen van een functiematrix, het waarderen van functies, loopbaanontwikkeling en voor het werven van personeel.

Thuis in alle systematieken

Het beschrijven van functies kan op basis van verschillende systemen. Van Orba tot FWG 3.0, van FUWASYS tot Cats: HRM-Friesland is in staat om met alle in de Nederlandse cao’s toegepaste systematieken te werken. Daarnaast zijn hebben we in eigen huis PROWA (professioneel waarderen) ontwikkeld.

Functies beschrijven: het traject

Het opstellen of updaten van functiebeschrijvingen is altijd maatwerk. Vast element is het uitvoeren van een functieanalyse: dit kan op basis van interviews en observaties. Daarnaast maken we gebruik van P-base: een database met honderden profielen. Hierdoor zijn we in staat om snel en efficiënt goede profielen op te stellen.

Wat kun je met functiebeschrijvingen?

  • Een functiebeschrijving is het vertrekpunt voor werving- en selectie van kandidaten
  • Functiebeschrijvingen vormen de basis van functiewaardering
  • Op basis van functiebeschrijvingen kun je medewerkers beoordele
  •  Functieprofielen zijn van grote waarde bij reorganisatietrajecten

Wat kan HRM-Friesland doen?

Bestaand functiehuis actualiseren, nieuwe functieprofielen opstellen? De adviseurs van HRM- Friesland regelen het.

Elma Ljuca

Functiebeschrijvingen opstellen?

Vraag het een specialist van HRM-Friesland.

Neem contact op