Beloning en salaris

Hoe zorg je voor rechtvaardig beloningsbeleid, hoe zorg je voor loyale werknemers en hoe kun je medewerkers meer bieden dan alleen salaris? HRM-Friesland helpt organisaties bij het opzetten van een marktconform salarisgebouw, passend beloningsbeleid en betere beheersing van de loonkosten.

Beloningsbeleid

Met een beloning kun je werknemers niet motiveren, maar als je het verkeerd doet, wel demotiveren. De beloning die je werknemers biedt moet daarom logisch, uitlegbaar en rechtvaardig zijn. En een beloning moet ondersteunend zijn aan wat jouw organisatie belangrijk vindt. Als dit consequent wordt uitgevoerd heeft belonen effect.

Vier vormen van beloning

Bij belonen denken we vaak aan salaris, de primaire arbeidsvoorwaarde. Maar beloning kent meer vormen. We noemen dit de secundaire, tertiaire en quartiaire arbeidsvoorwaarden. Denk aan flexibele arbeidstijden en opleidingsmogelijkheden (secundair). Of aan arbeidsvoorwaarden gericht op het welzijn van werknemers: goede kantoorruimte of een fitnessabonnement. En tot slot de quartiaire arbeidsvoorwaarde. Eentje die steeds belangrijker wordt: een prettig werkklimaat.

Salaris en rechtvaardigheid

Het salaris is en blijft natuurlijk dé blikvanger in je beloningsbeleid. Het belangrijkste is dat dit inkomen rechtvaardig is. Wie dit niet goed regelt, kan op scheve gezichten rekenen. Werknemers die zich ondergewaardeerd voelen; goede mensen die hierdoor jouw organisatie verlaten. We onderscheiden twee vormen van rechtvaardigheid: de verdelende rechtvaardigheid en de ruilrechtvaardigheid.

Verdelende rechtvaardigheid

De verdelende rechtvaardigheid gaat over de manier waarop de loonsom binnen jouw organisatie is verdeeld. Kortom, verdient de ene werknemer in verhouding niet meer dan de ander, terwijl ze hetzelfde werk leveren? Een goed en transparant loonhuis in combinatie met het netjes opbouwen van een salarisstructuur zorgt voor voldoende verdelende rechtvaardigheid.

Ruilrechtvaardigheid

De ruilrechtvaardigheid gaat over de ruilrelatie tussen de werknemer en de werkgever. Krijgt jouw werknemer ook het salaris dat hij bij een andere werkgever zou kunnen krijgen? Wanneer je dit als werkgever goed regelt, is er minder aanleiding om een overstap te maken naar de concurrent. Hoe je hiervoor zorgt? Salarisschalen die marktconform zijn én blijven. En een marktconforme groei binnen de schalen.

Beloning: hoe doen wij dat?

We hebben de kennis en de tools in huis om in elke onderneming tot goed en rechtvaardig beloningsbeleid te komen. Of je nu een CAO volgt of niet. Onze adviseurs kunnen uit de voeten met nagenoeg alle in de Nederlandse cao’s toegepaste systematieken voor functiewaardering en beloningsbeleid.  Met PROWA hebben we een eigen instrument dat leidt tot een rechtvaardig loongebouw wanneer je geen cao volgt.

Naar een bestendig loongebouw

Zeker in grote organisaties is het opzetten en bijhouden van een bestendig loongebouw een uitdaging. Een goed fundament wordt altijd gelegd met het opstellen van functiebeschrijvingen en functiewaardering. Ook voor deze trajecten kun je een beroep doen op HRM-Friesland.

Wat levert goed beloningsbeleid op?

  • Een logisch, uitlegbaar en rechtvaardig loongebouw
  • Betere beheersing van loonkosten
  • Concurrerend op de arbeidsmarkt
  • Marktconforme salarissen
  • Loyalere werknemers

loongebouw

Shania Betgen

Zorgen voor rechtvaardig beloningsbeleid en loyale werknemers?

Vraag het een specialist van HRM-Friesland.

Neem contact op