Advies bij reorganisatie

Groei, krimp, fusie of overname. Een reorganisatie brengt specialistische vraagstukken met zich mee. Van arbeidsrecht tot ontslagprocedures, van functiehuizen tot cao’s: goed om te weten dat je met HRM-Friesland een partner achter de hand hebt die reorganisatietrajecten in goede banen leidt.

Advies bij reorganisatie door groei

Een organisatie die snel groeit, krijgt te maken met verschillende HR-vraagstukken. Denk aan: werving en selectie van nieuw personeel, creëren van nieuwe functies en taken, gevolgen voor beloning en arbeidsvoorwaarden. Met de expertise en de tools van HRM-Friesland zorg je ervoor dat je toekomstbesteding groeit.

Advies bij fusie en overname & Due Diligence

Bij een fusie of overname moet er beleidsmatig en arbeidsrechtelijk veel geregeld worden. Want hoe breng je verschillende functiehuizen en arbeidsvoorwaarden bijeen? Hoe zit dat met ontslag en ontslagvergoedingen? HRM-Friesland adviseert, organiseert en zorgt ervoor dat de mens in beeld blijft. Daarnaast voeren we Due Diligence-trajecten uit. Hierbij doen we onder meer onderzoek naar de overname van personeel.

Advies bij reorganisatie door krimp

Afstoten van een afdeling, een sanering wegens slechte resultaten: het zijn trajecten die grote impact hebben op mens en organisatie. Daarnaast moet er veel geregeld worden: van ontslagaanvraag tot gerechtelijke procedures, van gesprekken met medewerkers tot de onderhandelingen met medezeggenschap en vakbonden. HRM-Friesland zorgt ervoor dat dit goed en zorgvuldig gebeurt.

Reorganisatie? HRM-Friesland adviseert en regelt de volgende zaken:

  • Harmonisatie arbeidsvoorwaarden
  • Ontslag en ontslagvergoeding
  • Ontslagrecht
  • Arbeidsrecht

 

Esther Kamminga

Advies bij reorganisatie?

Schakel een specialist van HRM-Friesland in.

Neem contact op