Personeelshandboek samenstellen

In een personeelshandboek leg je arbeidsvoorwaarden, gedrag en interne richtlijnen vast. Een nuttige aanvulling op de arbeidsovereenkomst die je met medewerkers aangaat. Zeker wanneer je geen cao volgt of wilt volgen, biedt een handboek duidelijkheid en juridische zekerheid.

Personeelshandboek samenstellen

HRM-Friesland stelt personeelshandboeken samen of past handboeken aan. Uiteraard doen we dit in samenwerking met onze opdrachtgevers. Bestaande arbeidsvoorwaarden of cao’s vormen het uitgangspunt. Ook kunnen we handboeken benchmarken. In het handboek kun je onder meer afspraken vastleggen over:

  • Werk- en pauzetijden
  • Verzuim en ziekteverzuim
  • Thuiswerken
  • Overurenregeling
  • Verlofregelingen
  • Arbeidsomstandigheden en regels
  • Gebruik van bedrijfsmiddelen
  • Gebruik van internet en sociale media

Onderdeel van overeenkomst

Het is mogelijk om een handboek onderdeel te maken van de arbeidsovereenkomst. HRM-Friesland adviseert je hoe je dit doet en formaliseert.

Martine Couperus

Personeelshandboek samenstellen?

Vraag het een specialist van HRM-Friesland.

Neem contact op