PROWA: professioneel waarderen

Niet gebonden aan een cao, maar wel een heldere basis leggen voor het belonings- en personeelsbeleid in jouw organisatie? Voor kleine en grote organisaties, profit of non-profit: Professioneel Waarderen (PROWA) is een eigentijds waarderingssysteem om functies in te delen en te wegen.

Voor elke organisatie

Klein en dynamisch? Innovatief of juist hiërarchisch? Geven medewerkers zelf richting aan hun functie? Of heb je juist behoefte aan duidelijke handvatten rondom taakverdeling en beloningsconsequenties? PROWA beschrijft, vergelijkt en waardeert functies die in jouw organisatie voorkomen.

Afgestemd op jouw doelen

Wat organisatiedoelstellingen ook zijn: PROWA zorgt voor een duurzame functiematrix en rechtvaardig beloningsbeleid. Wil je medewerkers stimuleren om hun talent te ontwikkelen? Of vind je taakgerichtheid juist belangrijker? PROWA vertaalt de ambities en gezichtspunten die belangrijk zijn voor jouw organisatie. Dit resulteert in een systematiek die volledig is afgestemd op jouw organisatie.

Flexibel toepasbaar en toegankelijk

PROWA kan zowel op basis van functieprofielen (analytische methode) of niveaubeschrijvingen (niet-analytische methode) functies vergelijkenderwijs indelen. Het model integreert hierbij thema’s zoals mobiliteit, leiderschap, talentontwikkeling, organisatieanalyse en personeelsplanning. Uiteraard biedt PROWA een online omgeving die al deze componenten inzichtelijk en toepasbaar maakt.

Zuiver, rechtvaardig en marktconform

PROWA is ontwikkeld door HRM-Friesland. De uitkomsten van PROWA toetsen we aan diverse benchmarks en zo’n 500 cao’s in Nederland. Hierdoor weet je zeker dat je over de meest zuivere, rechtvaardige en marktconforme functiewaardering beschikt.

Wanneer Professioneel Waarderen?

1. Functies koppelen aan beloning en beloningsbeleid
2. Organisatiestructuur inzichtelijk maken
3. Herverdeling van taken en inzichtelijk maken beloningsconsequenties
4. Meer structuur in beloningsbeleid

prowa

 

Arnout Batterink

Ook professioneel waarderen met PROWA?

Vraag het een specialist van HRM-Friesland

Neem contact op