Aanpassing wettelijk minimumloon: vier tips voor werkgevers

Geplaatst op 01-07-2016 door mark

IMG_6779_peHet bruto wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon gaan per 1 juli iets omhoog. Bij deze aanpassing zijn er een paar punten waar je als werkgever op moet letten. Zeker met de periode van seizoen- en vakantiewerkers in aantocht.

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon worden twee keer jaar aangepast aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen. Het wettelijk bruto minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2016:

Ook de minimumjeugdlonen gaan omhoog. Zo bedraagt het bruto wettelijk minimumjeugdloon voor een 22-jarige € 1.306,60 per maand en voor een 15-jarige € 461,15.

TIP 1: Check de cao

Als werkgever ben je verplicht om tenminste het minimumloon uit te betalen aan je werknemers. De minimumloonbedragen worden uitgedrukt per maand, per week en per (werk)dag. Een landelijk wettelijk minimum uurloon kent de wet niet. Dit uurloon kan per sector verschillen en is afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Check daarom goed hoe dit is geregeld in de cao die voor jouw bedrijfstak geldt.

TIP 2: Houd rekening met strengere inspectieregels

Die check is zeker nodig omdat de inspectie van SZW nieuwe handhavingsregels hanteert. Bij de beoordeling of jij het minimumloon betaalt, gaat de inspectie niet meer uit van een standaard werkweek van 40 uur, maar van de werkelijke wekelijkse arbeidsduur die voor jouw bedrijfstak geldt. Mocht je jouw personeel op basis van de werkelijke arbeidsduur onderbetalen, dan riskeer je flinke boetes.

TIP 3: Voorkom ongelijkheid

Stel, je huurt de komende maanden twee vakantiekrachten in. De één maakt schoon, de ander doet administratief werk. Het ene werk is het andere niet, maar het minimumloon is voor beiden hetzelfde. Als werkgever kun je er dan voor kiezen om het minimumloon te relateren aan de zwaarte van een functie. Zo kan het ‘minimumloon’ voor de ene functiegroep iets hoger uitvallen dan voor het andere. Hiermee voorkom je ongelijkheid én je wordt als werkgever een stuk aantrekkelijker.

Tip 4: Contant betalen mag niet meer

Nog een laatste tip. Werkgevers willen hun vakantiekrachten nog wel eens contact uitbetalen. Maar per 1 januari 2016 mag dit niet meer. Betaal daarom altijd giraal uit aan je werknemers. Ook als het om het minimumloon gaat.