Bevallingsverlof voor mannen: mag dat?

Geplaatst op 07-12-2017 door mark

Werknemer neemt bevallingsverlof partner over: mag dat?

Het is een scenario waarmee niemand liever rekening houdt. Maar toch kan het gebeuren…. Stel, jouw werknemer is net vader geworden, maar de moeder komt tijdens haar bevallingsverlof te overlijden. Heeft de vader dan recht op het bevallingsverlof van de moeder…?

Overnemen bevallingsverlof

Dit is inderdaad het geval. Pasgeboren baby’s moeten volgens de wet kunnen rekenen op de zorg van een ouder. Ook bij onvoorziene omstandigheden. Daarom kunnen vaders sinds 2015 het bevallingsverlof van hun partner overnemen als zij na de geboorte van het kind overlijdt. Ook als de moeder geen werk of werkgever had.

Regels voor overname

Hoe schrijnend de situatie ook is: er zijn wel regels rondom de overname van het bevallingsverlof. Degene die het verlof overneemt, moet juridisch gezien de ouder zijn van het kind (er moet dus sprake zijn van een huwelijk, een  geregistreerd partnerschap, of een erkenning van het kind in combinatie met het door de rechter toegewezen ouderlijk gezag) De vader moet verder binnen twee dagen bij zijn eigen werkgever melden dat hij het bevallingsverlof van de moeder overneemt.

Loon doorbetalen

Als werkgever ben je verplicht om het loon van de vader door te betalen voor dezelfde periode als de moeder nog recht had op het bevallingsverlof. Wanneer de moeder twee weken na de bevalling overlijdt en nog recht had op tien weken verlof, dan moet je als werkgever de vader acht weken verlof betalen. Had de moeder geen werkgever? Dan heeft de vader recht op tien werken betaald verlof.

Binnen zes weken declareren

Als werkgever moet je de kosten van de doorbetalingsplicht binnen zes weken na afloop van het verlof declareren bij UWV. Het gaat dan niet alleen om het loon, maar ook om vakantiebijslag, een eindejaarsuitkering en het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie. Tijdens het overgenomen verlof mag de werkgever de vader niet ontslaan. Er geldt een opzegverbod.

Vader heeft niet in alle situaties recht op verlof

Als moeder én kind bij de bevalling komen te overlijden, heeft de vader niet in alle situaties recht op verlof. Als de moeder overlijdt en het kind levenloos ter wereld komt – en er dus géén geboorteakte is – is er geen recht op overname van het verlof. Overlijdt het kind na het opmaken van de geboorteakte? Dan wordt er een akte van geboorte en van overlijden opgesteld en heeft de vader wél recht op overname van het bevallingsverlof.

Nogmaals, het zijn scenario’s waaraan je liever niet denk. Maar goed om te weten dat we dit in Nederland wel hebben geregeld.

Meer weten over het overnemen bevallingsverlof of andere regelingen? Neem eens contact op met een specialist van HRM-Friesland.