De veranderende thuiswerksituatie

Geplaatst op 30-12-2020 door mark

Inmiddels werken veel medewerkers al een tijdje zo veel mogelijk thuis in verband met de welbekende Corona-crisis. Natuurlijk kan lang niet iedereen thuiswerken en zijn het voornamelijk medewerkers met een kantoorfunctie die nu thuis hun eigen koffie drinken. Maar moet je als werkgever deze koffie vergoeden? En waar hebben medewerkers nog meer recht op? In deze blog vertellen wij wat de vergoedingen en vereisten zijn rondom het thuiswerken.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen als werkgever

Het is belangrijk dat de werkgever ervoor zorgt dat de medewerkers in staat zijn om hun werkzaamheden uit te voeren. Dit betekent dat medewerkers de mogelijkheid krijgen om bijvoorbeeld thuis een laptop van de zaak te kunnen gebruiken. De juiste tools zijn hierbij erg belangrijk en zorgen voor een hogere productiviteit onder medewerkers. Echter gaat deze verantwoordelijkheid nog net iets verder. Als werkgever moet je ook ervoor zorgen dat de werknemer een veilige werkomgeving heeft waar geen gezondheidsklachten kunnen ontstaan. Wie zich mentaal en fysiek goed voelt, levert betere prestaties.

Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) kost thuiswerken 2 euro per dag. Op dit moment geldt het recht op een vaste vergoeding voor woon-werkverkeer. Werkgevers zien graag dat ze in plaats van een reiskostenvergoeding een onbelaste vergoeding voor thuiswerken kunnen verstrekken, maar kan op dit moment alleen nog worden opgenomen in de Werkkostenregeling (WKR).

Het is verstandig om als werkgever al deze gemaakte afspraken, met betrekking tot thuiswerken, vast te leggen in een thuiswerkovereenkomst. Hierin worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de arborisico’s en hoe deze risico’s te beperken zijn. Ook de pauzes die de werknemer moet nemen, kunnen hierin teruggevonden worden. Op deze manier kun je als werkgever aantonen dat jouw zorgplicht is voldaan. In een thuiswerkovereenkomst kunnen ook andere bedrijfsspecifieke kwesties opgenomen worden, zoals bijvoorbeeld een thuiswerkvergoeding.

Thuiswerken de nieuwe norm?

Maar hoe zit het dan na de Corona-crisis? Wordt thuiswerken meer vanzelfsprekend? Voor de pandemie was thuiswerken vaak ook al mogelijk, maar alleen wanneer het nodig was of met goedkeuring van de leidinggevende. Door de noodgedwongen thuiswerksituatie kijken veel werkgevers en werknemers anders naar de mogelijkheden. Indien werkgever en werknemer samen een heldere situatie weten te schetsen rondom het thuiswerken, ontstaat er een bedrijfscultuur gebaseerd op vertrouwen. Hierdoor kan het thuiswerken een eigen plaats in het beleid krijgen.

Sparren over het integreren van thuiswerken in jouw beleid? Neem dan contact op met Laura van Heijst, HR-adviseur via 058 – 288 2322.