Effect Miljoenennota op de arbeidsmarkt

Geplaatst op 04-10-2022 door marietje

Ieder jaar presenteert onze koning op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, de rijksbegroting. Daarin staan de fiscale maatregelen en kabinetsplannen voor het opvolgende jaar 2023. De belangrijkste punten met betrekking tot de arbeidsmarkt die zijn benoemd op Prinsjesdag hebben wij voor je samengevat in de volgende vijf onderwerpen.

Duurzame arbeidsrelaties

Om te beginnen wil het kabinet meer inzetten op duurzame arbeidsrelaties, wat werkenden van vandaag meer zekerheid moet bieden op het gebied van werk en inkomsten. Dit is in de huidige onzekere tijden met de stijgende inflatie een begrijpelijke gedachte.

In de plannen staat daarom dat het kabinet een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd meer de norm wil laten worden. Met het idee dat zowel werknemers én werkgevers hier meer voordeel aan hebben. Het loont tenslotte voor beide partijen om in elkaar te investeren. Ook zullen andere contractvormen er niet aan ontkomen en zullen deze beter gereguleerd worden om te voorkomen dat er geconcurreerd wordt op arbeidsvoorwaarden en inkomenszekerheid. Het doel is dat deze contractvormen gelijkwaardige inkomenszekerheid moet bieden op de arbeidsmarkt.

Ons advies: Voor zowel werkgever als werknemer is het van belang om de huidige arbeidsovereenkomst op actualiteit te controleren. Neem bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de intentie op wanneer je deze wil omzetten naar onbepaalde tijd.

Stijging minimumloon

Normaliter wordt het minimumloon twee keer in het jaar, op 1 januari en 1 juli, verhoogd op basis van de cao-lonen. Nu is er sinds Prinsjesdag wat reuring in de maatschappij omdat het kabinet per 1 januari 2023 een extra stijging doorvoert van het minimumloon. Dat is niet meer gebeurd sinds 1969.

Wat betekent dit nu precies? De gebruikelijke stijging van 1 januari bedraagt in 2023 2,1%. De extra stijging wat het kabinet wilt doorvoeren bedraagt 8,05%. In het regeerakkoord van kabinet Rutte IV was al een extra stijging van het minimumloon afgesproken met 7,5%. Daar is nu dus 0,55% bovenop gekomen. Dat brengt ons op een stijging van 10,15%. Het bruto minimumloon stijgt daarmee van ruim € 1.756,- naar ruim € 1.934,-. Het regeerakkoord wijkt hiermee af van de afgesproken drie stappen doorvoering en voert het daarmee in één keer door. Ook moeten we meenemen dat de stijging van het minimumloon is gekoppeld aan de uitkeringen welke zullen meestijgen. Om dit allemaal te kunnen bekostigen heeft het kabinet daar structureel 500 miljoen euro uitgetrokken.

Initiatiefwetsvoorstel wettelijk minimumuurloon

Het kabinet omarmt een initiatiefwetsvoorstel voor de invoering van een wettelijk minimumuurloon op basis van een 36-urige werkweek. Het minimumloon wordt momenteel per maand vastgesteld. Dat betekent dat een werknemer die nu 40 uur werkt een lager minimumuurloon heeft dan iemand die 36 uur per week werkt. Nu het is omarmt door het kabinet zal er per 1 januari 2024 sprake zijn van een wettelijk minimumuurloon wat naar verwachting tot een hoger loon zal leiden voor werknemers die meer dan 36 uur werken.

Ons advies: Voor werkgevers die werknemers in dienst hebben van wie het loon lager ligt dan de minimumloongrens die per 1 januari 2023 van kracht is, is het aan te raden om de salaris verhoging op tijd door te voeren in het salarisadministratiesysteem. Hierdoor voorkom je nabetalingen.

Certificeringen uitzendbranche

Een andere maatregel die het kabinet wilt uitvoeren is een nieuwe certificeringsstelsel voor uitzendbureaus. Deze moet misstanden in de uitzendsector aanpakken. Het kabinet wilt ervoor zorgen dat er zo een gelijk speelveld ontstaat voor uitzendbureaus en deze zullen waarborgen. Met dit stelsel zal ervoor gezorgd worden dat partijen die zich niet willen houden aan de regelgeving, van de uitzendmarkt worden geweerd.

Om een certificaat te verkrijgen en te behouden, moeten uitleners aantonen dat ze voldoen aan de normen, zoals het samenwerken met gecertificeerde bedrijven. Hiervoor is een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), gecertificeerde huisvesting en een waarborgsom van € 100.000 nodig.

Bij het doorstaan van deze procedure en akkoord voor het certificaat houdt er dan rekening mee dat er nog periodieke controles volgen. Zoals controle op de belastingaangifte maar ook controle dat de uitzendkrachten het juiste loon ontvangen en correct worden uitbetaald.

Ons advies: Bespreek dit zo snel mogelijk met je samenwerkingspartner op het gebied van uitzenden en detacheren zodat jij weet of zij tijdig zullen inspelen op deze nieuwe ontwikkeling.

Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)

Vanwege de toegenomen inflatie is er met Prinsjesdag het voornemen uitgesproken om de eerste schrijf van de vrije ruimte (loonsom tot  € 400.000) te verhogen van 1.7% in 2022 naar 1,92% in 2023. Dit betekent concreet een verhoging van de vrije ruimte van € 880,-.

Verhoging reiskosten

Om deze blog af te sluiten eindigen we met een onderwerp dat we allemaal wel voelen, de stijgende reiskosten. Dit geldt niet meer alleen voor de autobrandstof maar ook voor het treinkaartje.

Met ingang van 1 januari 2023 zal de gerichte vrijstelling voor reiskostenvergoedingen ingaan met een maximum van € 0,21 (per 1 januari 2024: € 0,22). Dit betekent dat je deze vergoeding onbelast mag uitbetalen aan de werknemer. In de praktijk zien wij wel een verschil tussen vergoedingen voor woon- werkverkeer en voor dienstreizen. Deze laatste maak je in opdracht van werkgever en in het belang van werkgever. Veelal zie je dat voor woon- werkverkeer ooit gekozen is door werknemer, hij heeft immers ook ooit gesolliciteerd. Daarnaast zien wij dat door thuiswerken de woon- werkkilometers in de praktijk afnemen.

Het staat werkgevers uiteraard vrij om een hogere reiskostenvergoeding aan hun werknemers te geven. Het meerdere boven het maximum, zoals zojuist beschreven, moet in dat geval ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) worden gebracht.  

Ons advies: Wij zien een verschil tussen woon- werkverkeer en dienstreizen. Overweeg daarom om de dienstreisvergoeding tijdig te verhogen zodat de werknemer niet geconfronteerd wordt met kosten waar de werknemer niet voor heeft gekozen.

Wil je graag advies na aanleiding van deze blog? Neem dan gerust contact met ons op: info@hrm.frl of via 058-288 2322.