Employee Journey: meer dan een Dopper of Goodiebag

Geplaatst op 23-05-2024 door mark

De employee journey omvat de verschillende fasen die een individu doorloopt als hij bij een organisatie komt werken. Het omvat het gehele proces van vacaturestelling tot en met het inwerkprogramma. Onderzoeken hebben al uitgewezen dat deze reis bijdraagt aan de professionele groei en het succes van zowel werknemers als werkgevers.

De kracht van werving en selectie

Een goed Werving en selectie proces is essentieel voor het opbouwen van een succesvol team en een wezenlijk onderdeel van de employee journey. Bedrijven met een sterk werkgeversmerk hebben 50% meer kans om topkandidaten aan te trekken. Effectieve wervingsstrategieën helpen organisaties om personen aan te nemen die aansluiten bij hun bedrijfscultuur.

Onboarding: De basis voor succes

Onboarding vormt de basis voor een succesvolle employee journey door te zorgen voor een soepele eerste indruk ontstaat.  Dit verhoogt de productiviteit van je medewerkers en verlaagt het personeelsverloop binnen je organisatie. Het wervingsproces vult niet alleen vacatures in, maar zet ook de toon voor de ervaring van de werknemer. Een positieve wervingservaring leidt tot een hogere betrokkenheid van werknemers. Daarnaast draagt een goed inwerkprogramma bij aan het langdurig binden van medewerkers aan de organisatie.

Investeren in loopbaanontwikkeling

Investeren in loopbaanontwikkeling leidt tot een hogere tevredenheid en productiviteit van werknemers. Medewerkers die zich gesteund voelen in hun groei zijn meer betrokken en gemotiveerd. Management speelt een belangrijke rol bij het begeleiden van medewerkers naar succes en continue verbetering. Werknemers die regelmatig feedback krijgen, hebben 12 keer meer kans om betere resultaten te behalen. Constructieve feedforward helpt collega’s verbeterpunten te identificeren en stimuleert continue groei en ontwikkeling in hun loopbaan.

De levendige employee journey

De employee journey is een levendig proces dat voortdurende bijsturing, ontwikkeling en betrokkenheid vereist om succes en tevredenheid te bevorderen. Hier zijn vijf tips om de employee journey in jouw organisatie te verbeteren:

  1. Investeer in een sterk werkgeversmerk. Zorg voor een aantrekkelijke en consistente merkidentiteit om topkandidaten aan te trekken. Dit begint bij de zichtbaarheid van je bedrijf op sociale media en andere platformen.
  2. Optimaliseer het onboardingproces. Ontwikkel een gestructureerd onboarding programma dat nieuwe medewerkers snel en effectief integreert in de organisatiecultuur en hun rol.
  3. Stimuleer continue loopbaanontwikkeling. Bied regelmatige trainingen en ontwikkelingsmogelijkheden aan om de vaardigheden van je medewerkers te verbeteren en hen gemotiveerd te houden.
  4. Geef regelmatige en constructieve feedforward. Zorg voor frequente feedforward sessies waarin medewerkers kunnen reflecteren op hun prestaties en hun doelen kunnen aanpassen voor verdere groei.
  5. Creëer een cultuur van ondersteuning en betrokkenheid. Bevorder een werkomgeving waarin medewerkers zich gesteund voelen en waar hun bijdragen worden gewaardeerd. Dit kan door middel van teambuildingactiviteiten en erkenningsprogramma’s.

Door deze tips te implementeren, kun je een positieve employee journey creëren die leidt tot tevreden en productieve medewerkers, wat uiteindelijk het succes van je organisatie bevordert.

Mocht je meer willen weten over een positieve employee journey en over wat dit betekent voor jouw medewerkers? Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs: info@hrm.frl of via 058-288 2322.