Feestdagen en vrije dagen

Geplaatst op 01-05-2023 door marietje

Feestdagen en vrije dagen zijn voor veel mensen een belangrijk onderdeel van hun werk- en privéleven. In Nederland zijn een aantal feestdagen wettelijk vastgesteld als officiële feestdagen, waarop werknemers in principe recht hebben op een vrije dag. Maar hoe zit het met andere feestdagen en het idee van een keuzemenu aan feestdagen?

In de meeste cao’s is iets geregeld over vrije feestdagen. Dit maakt het invoeren van een keuzemenu lastiger, omdat bedrijven die onder een cao vallen zich aan de cao-bepalingen moeten houden. Bovendien kan het opnemen van een vrije dag op een dag die is aangewezen als vrije feestdag, zoals Tweede Pinksterdag, vaak recht geven op extra toeslag, wat niet de bedoeling is bij het opnemen van een niet-officiële feestdag.

Daarnaast is het belangrijk dat werkgevers rekening houden met de (geloofs)overtuigingen en nationaliteiten van hun werknemers. Als medewerkers waarde hechten aan andere feestdagen dan de officiële Nederlandse feestdagen waarop zij vrij zijn, dan zal een verlofaanvraag op dat soort dagen ruimhartig moeten worden beoordeeld. Het is dan ook verstandig om ervoor te zorgen dat er op die dagen voldoende flexibele krachten beschikbaar zijn.

Hoewel een keuzemenu aan feestdagen niet altijd haalbaar is, is het mogelijk om in overleg met werknemers afwijkende afspraken te maken over vrije feestdagen. Het is echter wel belangrijk om de regels in de cao en arbeidsvoorwaardenreglement in acht te nemen en deze afspraken goed op papier te zetten en te laten ondertekenen. Werkgevers dienen goed werkgeverschap te tonen en rekening te houden met de (geloofs)overtuigingen en nationaliteiten van hun werknemers.

Daarnaast is het goed om te realiseren dat vrije dagen en feestdagen belangrijk zijn voor de gezondheid en het welzijn van werknemers. Een goede balans tussen werk en privéleven kan leiden tot meer productiviteit en een hogere werktevredenheid. Werkgevers doen er daarom goed aan om werknemers voldoende gelegenheid te geven om vrije dagen op te nemen en hier flexibel in te zijn.

Al met al is het belangrijk dat werkgevers en werknemers samenwerken om een goede balans te vinden tussen werk en privéleven. Hoewel een keuzemenu aan feestdagen niet altijd mogelijk is, kunnen werkgevers wel in overleg met werknemers afwijkende afspraken maken over vrije feestdagen. Het is dan wel belangrijk om deze afspraken goed op papier te zetten en door de werknemer te laten ondertekenen. Zo kunnen werkgevers hun werknemers een passende en flexibele werkomgeving bieden, waarin zij zich gewaardeerd voelen.

Wil je graag meer weten naar aanleiding van deze blog? Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs: info@hrm.frl of via 058-288 2322.