Is jouw HR al winterklaar…?

Geplaatst op 27-11-2018 door mark

Waarom 2019 voor kleinere werkgevers een zeer interessant HR-jaar wordt…

HR? Nee, de HR-onderhoudsmonteur is al langs geweest’, of ‘We hebben net een nieuwe HR-ketel aangeschaft’. Dit zijn soms de reacties wanneer je ondernemers naar hun HR-beleid vraagt. Goed bedoeld en begrijpelijk. Want, zeker in het midden- en kleinbedrijf ben je bezig met ondernemen en de dagelijkse gang van zaken. Dat is al druk zat. De personeelszaken komen dan op het tweede plan.

2019: een jaar vol veranderingen

Toch zien we dat steeds meer kleine werkgevers het belang van HR inzien. Zeker nu er allerlei veranderingen voor de deur staan die niet alleen interessant zijn, maar die ook goed geregeld moeten worden. Zo wordt het vanaf 2019 aantrekkelijker om mensen in vaste dienst te nemen. Maar werkgevers krijgen ook te maken met nieuwe regels rondom de Arbowet, ontslagrecht en flexwerkers. Dan is het fijn dat er een partij is die je goed op weg helpt.

Nu HR met 50% subsidie

Mocht je als kleine werkgever met de gedachte spelen om HR-deskundigheid in te huren, dan is het sowieso een goed moment om nú in te stappen. MKB’ers in de provincie Fryslân krijgen van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) subsidie voor bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategische HR. Tot 50% van de kosten voor bijvoorbeeld het inhuren van een HR-bureau of het doen van opleidingen en trainingen wordt vergoed. Zeker met een waslijst aan HR- wijzigingen, is dit de moeite waard…

Nieuwe regels: WW, vaste contracten, payrolling

Want, in 2019 krijg je als (kleinere) werkgever te maken met allerlei veranderingen. Neem de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze bevat nieuwe maatregelen rondom flexibele arbeid, het ontslagrecht en de financiering van de WW. De wet maakt het voor werkgevers eenvoudiger om een vast contract te geven. Zo betaal je minder WW-kosten wanneer je een vast contract aanbiedt. Ook komt er meer flexibiliteit voor seizoenswerk. Daartegenover staat dat de regels rondom uitzendkrachten en payrolling aangescherpt worden.

De Wet transitievergoeding

Het kabinet neemt vanaf 2019 nog een maatregel om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om vast personeel aan te nemen. De Wet transitievergoeding compenseert straks de transitievergoedingen die kleine werkgevers moeten betalen aan werknemers van wie de dienstbetrekking door arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische omstandigheden is beëindigd. Minder risico dus. Ook gaat het kabinet werkgevers ontlasten bij de regels rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Kraamverlof wordt geboorteverlof

Wat ook 1 januari 2019 ook verandert, is de Wet arbeid en Zorg. Het kraamverlof (nu nog twee dagen met behoud van loon) wordt uitgebreid tot geboorteverlof: een week verlof met behoud van loon. Ook is er aanvulling van het verlof mogelijk tot vijf weken. Voor dit aanvullend geboorteverlof krijgt jouw werknemer een uitkering van 70% van zijn loon. Ook het pleegzorg- en adoptieverlof wordt verlengd.

Loonbelasting, Arbowet en inspecteurs

En hiermee zijn we er nog niet. Zo wordt de loonbelasting verlaagd, maar verwacht de overheid wel dat werkgevers de lonen met drie procent laten stijgen. Nog een paar nieuwigheden: een (elektrische) fiets van de zaak wordt aantrekkelijker; de minimumlonen stijgen, per 2019 treedt de nieuwe Arbowet in werking en de overheid zet meer arbeidsinspecteurs in om gezond en veilig werken te stimuleren en schijnzelfstandigheid aan te pakken.

Kortom, als kleinere werkgever wordt Human Resources steeds belangrijker voor je bedrijfsvoering. En door alle veranderingen doe je dit er niet zomaar even bij. Vergelijk het maar met de HR-ketel. Ook die wil je goed onderhouden. Daar ga je liever niet zelf aan sleutelen. Daar huur je een deskundige specialist voor in die ervoor zorgt dat alles werkt zoals het moet, zonder dat jij er omkijken naar hebt.

Van HR-ketels hebben we geen verstand. Van HR wel…

Dus mocht je meer willen weten over de wijzigingen per 2019? Of over de subsidie die je kunt krijgen voor HR-advies? Neem dan nu contact op met een specialist van HRM-Friesland.