Kunnen werkgevers helpen bij toenemende schulden werknemer(s)?

Geplaatst op 26-08-2022 door mark

Door de hoger wordende inflatie in de huidige Nederlandse economie is de kans steeds meer aanwezig dat je werknemers op de vloer hebt die daardoor moeilijker rond kunnen komen.

1 op 3

Volgens het NIBUD heeft één op de drie huishoudens maandelijks meer moeite om met hun inkomen rond te komen. Niet alleen lage inkomens maar ook huishoudens met een boven modaal inkomen raken in de min. Een huishouden met een laag inkomen is circa 70% kwijt aan vaste lasten. Deze verhoging in de vaste lasten zorgt voor stress wat zich kan uiten in lichamelijk en psychische klachten. Logischerwijs heeft deze stress dusdanig veel invloed op een persoon, dat het vanzelfsprekend is dat dit zichtbaar kan worden op de werkvloer.

Over het algemeen trekken medewerkers niet snel bij hun werkgever aan de bel om hun geldzorgen te uiten. Toch is het belangrijk voor een werkgever om gericht te zijn op het oppakken van deze signalen en naast een luisterend oor, ook hulp te bieden waar mogelijk. Met de nadruk op ‘waar mogelijk’, omdat het niet aan de werkgever is om deze problemen op te lossen. Maar de werkgever kan wel de weg wijzen naar de juiste instanties die deze hulp wel kunnen bieden.

Dus, zodra je als werkgever dergelijke signalen oppikt dan wil je voorkomen dat de situatie uit de hand loopt voordat je werknemer zich in problemen bevindt. Eén van de hulpmiddelen die je als werkgever aan kan reiken voor je werknemer is de website: geldfit.nl. Hier kan iedereen een korte en anonieme test doen waarna er persoonlijk advies volgt. Verder is er het gratis telefoonnummer dat gebeld kan worden voor ‘hulp bij geldzorgen’, 0800-8115.

Wat zijn de signalen waarbij je alarmbellen gaan rinkelen als werkgever?

Onderzoek wijst uit dat wie stress ervaart door geldzorgen en/of schulden bijna 20% minder productief is op de werkvloer. Dat rekent zich al gauw uit tot één dag in de week bij een fulltime baan. Met deze kennis is het belangrijk om geldzorgen bij werknemers te signaleren wanneer deze zich uiten. Maar geldzorgen bij je werknemers zijn niet eenvoudig te herkennen. Wellicht merk je dat er iets aan de hand is aan je werknemer door bijvoorbeeld een veranderde houding, gedrag of mindere productiviteit. Maar dat is lastig direct te linken aan geldzorgen. De signalen die hier beter aan te linken zijn kunnen zich uiten in de volgende verschillende vormen:

Het onderwerp geldzorgen aansnijden lijkt en voelt soms als één van de moeilijkste zaken. Voor een leidinggevende kan het moeilijk zijn om deze privézaken aan te snijden. Zeker wanneer je ook voor een optimale inzet van je medewerker moet zorgen. Daarom is het wellicht beter om kenbaar te maken aan je werknemer dat je de weg weet te wijzen naar de nodige instanties of betreffende schuldhulpverlening. Maar laat het daar niet bij, vraag regelmatig aan je werknemer hoe het gaat en probeer betrokken te blijven in de weg naar verbetering.

Kan ik als werkgever zelf financieel bijdragen?

Vaak wordt er gedacht om in een situatie met geldzorgen, loonsverhoging te geven aan de desbetreffende werknemer. Dit zal meer een korte termijn oplossing zijn, zeker wanneer het een tijdelijke verhoging betreft. Als de werkgever al een goed loon betaalt zal dit niet veel zoden aan de dijk zetten. Daarnaast hebben de andere werknemers dan ook het recht op een loonsverhoging, ook wanneer bij hen deze problematiek niet speelt.

Waarmee je de werknemer zou kunnen helpen en dit niet over één lijn wil trekken, is het doen van een eerdere uitbetaling van het vakantiegeld of door een aantal vakantiedagen te laten omzetten in een uitbetaling. Ook dit is natuurlijk een korte termijn oplossing, maar één die je niet later weer hoeft in te trekken, waardoor je je werknemer net even het juiste zetje biedt. 

Ons advies

Ons advies is om niet zelf als werkgever op te treden als hulpverlener maar dit over te laten aan de deskundigen die in het bezit zijn van de juiste kennis en expertise. Je werknemer de weg wijzen is al hulp bieden en je werknemer de steun te geven die deze nodig heeft om door zijn zorgen te komen.

Wil je graag advies over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op: info@hrm.frl of via 058-288 2322.