Je langdurig zieke werknemer gaat met vakantie: heeft hij recht op het volle pond?

Geplaatst op 10-11-2017 door mark

Je hebt een werknemer die al langer dan een jaar ziek thuis zit. Hij ontvangt hierdoor 70% van z’n laatst verdiende loon. Maar deze werknemer neemt z’n vakantiedagen op. Moet je als werkgever dan ook 70%  tijdens de vakantie doorbetalen? Of heeft je werknemer tijdens z’n vakantiedagen recht op het volledige loon?

Wie deze vraag stelt krijgt met grote waarschijnlijkheid ’70 %’ als antwoord. Klinkt logisch nietwaar? Je werknemer is al geruime tijd ziek en verdient hierdoor wettelijk gezien minder. En waarom zou hij tijdens z’n vakantie opeens wél recht hebben op het volle pond? Het is toch raar om een zieke werknemer tijdens zijn vakantie weer als volledig beter te behandelen? Bovendien is de waarde van de vakantiedagen toch gelijk als het loon tijdens de opname van die dagen?

Vakantie is een recht

Toch luidt het antwoord: 100%. Volgens de wet heeft de hoogte van het loon dat je als werknemer tijdens ziekte ontvangt, geen invloed op de opbouw van vakantiedagen. Vakantie is een recht dat je hebt. Je bouwt als werknemer, ook tijdens ziekte, volwaardige vakantiedagen op. En die moeten als volwaardig worden doorbetaald. Dus, niet als ziektevergoeding van minimaal 70% van je loon.

Voor de rechter

Een paar jaar geleden kwam deze kwestie voor de rechter. Een werknemer was al geruime tijd ziek geweest, maar wel in staat om te re-integreren. Toen de werknemer na ruim een jaar ontslag nam, was hij bij de eindafrekening van mening dat z’n werkgever hem te weinig vakantiedagen had uitbetaald. Én dat hij recht had op een hoger loon in de periode dat hij vakantie had opgenomen tijdens zijn ziekte. De werkgever had hem namelijk 70% doorbetaald.

In staat om 100% te genieten

De rechter stelde de werknemer in het gelijk. Ondanks dat de man al langer dan een jaar ziek was, was zijn recht op vakantie in die periode niet met 30% verminderd. Zijn vakantiedagen waren als volwaardig opgebouwd. En de man was niet zo ziek dat hij geen vakantie kon opnemen. De rechter achtte de man in staat om volledig te kunnen genieten van zijn vakantie en vond dat er dan geen onderscheid gemaakt mag worden tussen ziek en niet ziek. De werknemer had hierdoor tijdens vakantie recht op het overeengekomen loon. Conclusie van het verhaal: de werkgever moest voldoen aan z’n vordering van zo’n tweeduizend euro.

Kortom, het voelt krom, maar het is recht. Je langdurig zieke werknemer heeft tijdens z’n vakantie recht op 100% van z’n loon.

Arnout Batterink (arnout@hrm.frl)