Mannen met baarden

Geplaatst op 23-08-2016 door mark

IMG_2641

Maak je als werkgever een punt van die vakantiebaard?

Een werknemer, je bent erg tevreden met hem, heeft in zijn vakantie z’n baard laten staan. Niets mis mee. Maar bij besluit z’n baard niet af te scheren en verschijnt er mee op het werk. Als werkgever vind je z’n nieuwe voorkomen niet passen bij je bedrijfsuitstraling. Sterker nog, die baard mag er wat jouw betreft meteen vanaf. Maar kun je dit als werkgever wel van je werknemer eisen?

Een vakantiebaard, kledingkeuze of religieuze uitingen: het zijn gevoelige onderwerpen die de verhoudingen op de werkvloer flink op scherp kunnen zetten. Veel werkgevers of leidinggevenden hebben er wel eens mee geworsteld: ‘zal ik er wel iets van zeggen of niet?’ In principe heeft elke werknemer het recht om zijn eigen keuzes te maken. Zeker als die keuzes zijn persoonlijke levenssfeer aangaan. Het uiterlijk hoort hier bij.

Instructiebevoegdheid
Uiteraard heb je als werkgever wel iets te zeggen over het uiterlijk, kleding en het gedrag van medewerkers: je instructiebevoegdheid. Wanneer je een reglement hebt ten aanzien van (bedrijfs)kleding, uiterlijk en gedrag kan er aanleiding zijn om iets van die baard te zeggen. Bijvoorbeeld als het gaat om een uniforme uitstraling of hygiënische overwegingen. Of wanneer je medewerker klantcontact heeft met een doelgroep waarbij de baard het bedrijfsbelang schaadt. Alhoewel je van goeden huize moet komen om dit de onderbouwen.

Wat win je met een baarddiscussie?
Maar, zou je als werkgever überhaupt moeten overwegen om een punt van die baard te maken? Ook al is zo’n baard niet jouw smaak en past het volgens jou niet bij de uitstraling van je bedrijf? Want, wat doet het met je werknemer als jij hem aanspreekt op zoiets persoonlijks als zijn baard? Wat doet dit met zijn vertrouwen en betrokkenheid? En krijg jij er een gemotiveerde werknemer voor terug? Waarschijnlijk niet…

Ricardo Semler
Aan de afgelopen vakantie hebben wij geen baard overgehouden. Wel een paar mooie inzichten uit het boek het ’weekend van zeven dagen’ van de Braziliaanse succesondernemer Ricardo Semler. Zijn bedrijf Semco is bijzonder: er zijn geen vaste werktijden, geen machtsverhoudingen, verplichtingen of conventionele regels. Je mag als werknemer gerust privézaken doen onder werktijd. Want, zo redeneert Semler, waarom mag je als werknemer wel je werk mee naar huis nemen, maar niet je privé naar het werk? En zeker dankzij de technologie van vandaag lopen vrije tijd, werk en privé meer dan ooit in elkaar over.

Een puntsik van de vakantiebaard
Bij Semco draait alles om vertrouwen. Wie dit vertrouwen geeft aan mensen, krijgt er betrokken en gemotiveerde medewerkers voor terug. Wat dit allemaal met die baard te maken heeft? Van een discussie over een vakantiebaard zou Semler waarschijnlijk een puntsik krijgen. Hij zou zeggen dat die baard de verantwoordelijkheid is van de werknemer en dat je er als werkgever vanuit mag gaan dat een werknemer z’n verantwoordelijkheid neemt voor z’n werk. We zijn allemaal volwassen mensen niet waar?

Bekijk die hippe baard ook eens van de andere kant. Wellicht biedt het nieuwe voorkomen van je werknemer kansen; spreekt die vakantiebaard een nieuwe doelgroep aan? En juist door géén issue van de baard te maken, is de kans groot dat je werknemer na verloop van tijd met een glad geschoren kin op z’n werk verschijnt. Al met al reden om die vakantiebaard gewoon maar te tolereren. De discussie aangaan, levert alleen maar verliezers op: baard, werknemer én werkgever.

 

Team HRM-Friesland