Nieuw regeerakkoord: zes veranderingen waarmee je als werkgever rekening moet houden

Geplaatst op 20-10-2017 door mark

Vorige week presenteerde het nieuwe kabinet z’n plannen. Hervorming van de arbeidsmarkt is een belangrijk onderdeel in het regeerakkoord. HRM Friesland zette zes zaken op een rij waarmee je als werkgever rekening moet houden.

1. Meer kraamverlof

Het kraamverlof voor partners wordt vanaf 2019 verlengd naar vijf dagen. Daarbovenop krijgen partners vanaf 1 juli 2020 aanvullend kraamverlof van vijf weken. Dit verlof moet worden opgenomen in het eerste halfjaar na geboorte. Tijdens dit verlof ontvangt een werknemer een uitkering van het UWV, tegen 70% van het dagloon.

2. Loondoorbetaling bij ziekte

Heb je tot 25 medewerkers in dienst (kleinere werkgevers)? Dan wordt de loondoorbetalingsperiode bij ziekte verkort van twee naar één jaar. Een uniforme lastendekkende premie dekt de kosten voor het tweede jaar. Deze collectieve voorziening wordt betaald door de kleine werkgevers.

3. Transitievergoeding

Nu heeft je werknemer na twee jaar arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Straks hebben werknemers vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op deze vergoeding. Voor elk jaar in dienstverband bedraagt de transitievergoeding 1/3 van het maandsalaris. Je krijgt als werkgever wel meer mogelijkheden om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding.

4. Proeftijd van vijf maanden

Wanneer je als werkgever meteen een overeenkomst voor onbetaalde tijd aangaat, mag je hierin een proeftijd van vijf maanden opnemen. Nu is dat nog twee maanden. Voor contracten die je voor twee jaar of meer aangaat, geldt een proeftijd van drie maanden. Voor contracten korter dan twee jaar blijft de proeftijd één maand.

5. Ketenregeling

De periode waarin je als werkgever tijdelijke contracten moet laten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd wordt verlengd. Je mag straks 3 tijdelijke contracten in 3 jaar geven. Nu is dat nog drie in twee jaar. De periode waarin de ‘teller weer op nul’ gaat, blijft 6 maanden.

6. Inhuren zzp’ers

Ook hierin gaat veel veranderen. De Wet DBA wordt vervangen door een nieuwe wet. Doel: schijnzelfstandigheid tegengaan én zekerheid bieden aan de opdrachtgever. Zo komt er een webmodule waarin je een opdrachtgeversverklaring kunt laten opstellen. Deze verklaring biedt snel duidelijkheid bij de inhuur van zzp’ers.

Meer weten over de gevolgen van het regeerakkoord voor jouw personeelsbeleid? Vraag het een specialist van HRM Friesland.