Vier redenen om te investeren in de scholing van werknemers

Geplaatst op 13-09-2016 door mark

Wayne en Arnout aan de studie

Met opleiding en scholing kun je de omzet van werknemers verviervoudigen

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) verplicht werkgevers om hun werknemers scholing aan te bieden. Zeker bij dreigend disfunctioneren en ontslag is die scholingsplicht een factor om rekening mee te houden. Maar er valt meer te winnen met opleidingsbeleid: gemotiveerder en breder inzetbaar personeel en betere bedrijfsresultaten.

1. Als werkgever heb je een scholingsplicht

Als werkgever ben je sinds vorig jaar verplicht om je personeel actief scholing aan te bieden. De gedachte hierachter is dat mensen steeds langer door zullen werken. Het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en het opdoen van nieuwe kennis is daarom belangrijk. Dit geldt in de eerste plaats voor de uitvoering van de eigen functie. Zo moet bijvoorbeeld een elektromonteur op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in zijn vakgebied om z’n functie uit te kunnen voeren.

2. Bredere ontwikkeling, bredere inzetbaarheid

De overheid wil ook stimuleren dat je als werkgever investeert in een bredere ontwikkeling en inzetbaarheid van je personeel. Zo ben je verplicht om werknemers bij te scholen zodat ze een andere functie uit kunnen voeren. Bijvoorbeeld wanneer een functie komt te vervallen of wanneer een medewerker door ziekte niet meer in staat is om zijn functie uit te voeren. Denk aan de timmerman die door een lichamelijke beperking zijn werk niet meer kan doen, maar door bijscholing in aanmerking komt voor de vacature van administrateur.

3. Sta als werkgever sterker bij mogelijk ontslag

De scholing en opleidingskansen die je biedt, spelen een belangrijke rol bij mogelijk ontslag. Zo mag je als werkgever een arbeidsovereenkomst niet zomaar opzeggen wanneer met scholing herplaatsing in een andere functie mogelijk is. Daarnaast mag je een werknemer niet ontslaan wegens ‘disfunctioneren’ wanneer die ongeschiktheid het gevolg is van een gebrekkige scholing. Kortom, zorg ervoor dat scholing of het aanbieden van scholing onderdeel is van het personeelsdossier.

4. Scholing van werknemers: meer motivatie en productiviteit

Last but not least: wie actief investeert in scholing en opleiding zorgt voor betrokken en gemotiveerder personeel. Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Maastricht, (Research Centre for Education and the Labour Market, 2015). Voor dit onderzoek werden bijna 57.000 werknemers bevraagd bij 2400 organisaties in de overheids-, onderwijs- en bouwsector. Resultaat: personeel is extra gemotiveerd en minder stressgevoelig wanneer hun werkgever proactief investeert in hun ontwikkeling. Dit geldt ook voor werknemers die ouder zijn 50.

Tot slot nog een mooi kengetal uit de Verenigde Staten. Bedrijven die hun werknemers jaarlijks gemiddeld 72 uur aan trainingen en cursussen bieden, hebben minder personeelsverloop en vier keer meer omzet per werknemer!

Tips van HRM-Friesland: