STAP-budget

Geplaatst op 03-07-2023 door marietje

Het is je vast niet ontgaan; het STAP-budget, dat slechts 2 jaar geleden werd geïntroduceerd, wordt per 2024 afgeschaft. Het stopzetten van de regeling is onderdeel van een pakket bezuinigingsmaatregelen, zoals opgenomen in de voorjaarsnota.

 

STAP-budget; hoe zat het ook al weer?

Het STAP-budget werd begin 2022 geïntroduceerd als vervanging voor het aftrekken van studiekosten van de belasting. Het doel was om de positie van werknemers op de arbeidsmarkt te versterken en een toegankelijkere regeling te bieden, met name voor lager opgeleide werknemers.

Om de twee maanden kon men zich inschrijven om maximaal € 1.000,- per jaar aan scholingssubsidie te ontvangen voor een geaccrediteerde opleiding. Hoewel alle partijen positief waren over de regeling, bleken er in de praktijk de nodige problemen te zijn bij de uitvoering ervan, zoals een haperend aanvraagproces, onvoldoende budget om alle belangstellenden een scholingsbudget te kunnen bieden, en een wildgroei aan schimmige opleidingen en opleidingsaanbieders.

En nu?

Vanuit verschillende hoeken werd er bij de overheid op aangedrongen om te komen met een alternatief voor het STAP-budget, om ervoor te zorgen dat een leven lang leren beschikbaar blijft voor werknemers. Op dit moment is er echter geen zicht op een vervangende maatregel die voor alle werknemers beschikbaar zal worden gesteld. Tegelijkertijd zijn in veel CAO’s de mogelijkheden om via de werkgever een opleiding te volgen juist versoberd, mede vanwege het bestaan van het STAP-budget.

Hoe zorg je er nu als werkgever voor dat werknemers zich ook in de toekomst blijven bijscholen om mee te kunnen in een veranderende maatschappij? Welke stimuleringsmaatregelen zijn er en hoe motiveer je je medewerkers om daadwerkelijk tijd en energie te steken in het volgen van trainingen en opleidingen?

Onmisbaar in deze is een gedegen opleidingsplan, waarin enerzijds wordt vastgelegd  hoe medewerkers geprikkeld kunnen worden om benodigde cursussen en opleidingen te (blijven) volgen, en anderzijds wordt bepaald wat het beschikbare budget is en welke voorwaarden er gelden om gebruik te kunnen maken van het budget. Nu studieovereenkomsten en eventuele terugbetalingsregelingen bij uitdiensttreding aan banden zijn gelegd, is het des te belangrijker dat dit aan de voorkant duidelijk wordt gedefinieerd voor alle betrokken partijen.

Aanvraagmomenten 2023

Voor 2023 resten er nog 3 aanvraagmomenten: 3 juli, 4 september en 1 november. Het is belangrijk om daar nog gebruik van te maken en met je medewerkers in gesprek te gaan over wat zij dit jaar nog aan training willen doen en hoe je als werkgever hen kunt ondersteunen bij het aanvragen van het laatste STAP-budget.

Kom je er niet helemaal zelf uit of ontbreekt het je aan tijd om hiermee aan de slag te gaan? HRM-Friesland is de partij om hierbij te ondersteunen. Neem gerust contact op met één van onze adviseurs via info@hrm.frl of 058-288 2322.