Tips om aantrekkelijk te (blijven) belonen

Geplaatst op 11-11-2020 door mark

Als Friese werkgever wil je aantrekkelijk zijn en blijven op een arbeidsmarkt die continu veranderd. Het is daarom steeds meer van belang om te weten wat je te bieden hebt en waarom. Met de juiste aandacht voor je beloningsbeleid, werkgeversmerk en arbeidsmarktcommunicatie kun je hierin grote stappen zetten (en heb je een streepje voor op de concurrent). 

Wij bieden je graag een aantal tips om je beloningsbeleid aantrekkelijker te maken voor zowel huidige als potentiële medewerkers!

De stap om wel óf niet te solliciteren bij jouw bedrijf, wordt al bij het eerste contactmoment bepaald. Zeker starters zijn hier gevoelig voor, voor hen is het namelijk lastiger is om een oordeel te vormen over de arbeidsmarkt. Hierdoor letten zij vaak meer op waar zij wel een oordeel over kunnen vormen zoals het (eerste) contact met de recruiter en/of manager. Het eerste beeld dat ze vormen van jouw bedrijf (imago, maatschappelijke betrokkenheid, organisatiecultuur) is daarom vaak doorslaggevend. Houd hier rekening mee. Onderzoek wat voor kandidaten redenen zijn om wél of niet bij je te solliciteren. Speel daar op in. En zorg ervoor dat elk mogelijk contactmoment (vacaturetekst, website, telefoongesprek) representatief is voor jouw verhaal. 

Een transparante arbeidsmarkt vraagt om een transparante boodschap. Door de toenemende mogelijkheden die de technologie met zich mee brengt is het zowel voor recruiters, werkgevers en werkzoekenden gemakkelijker om elkaar te vinden. Om goed in te spelen op de transparantie van de arbeidsmarkt kunnen werkgevers via vacaturesites en bijvoorbeeld LinkedIn en Indeed een wereld aan informatie verspreiden en verkrijgen. Potentiële medewerkers hebben dan ook vaak de keuze uit meerdere opties. En huidige medewerkers krijgen hierdoor sneller de kans om over te stappen naar de concurrent. Er is nog volop ruimte om jezelf te onderscheiden. Kortom, laat weten dat je er bent en wat je te bieden hebt.

Draag uit waarvoor je staat en wat jouw organisatie bijzonder maakt. Vertel dit niet vanuit jouw perspectief, maar uit dat van je medewerkers: wat levert het werk voor jouw bedrijf hén op? Het creëren van een werkgeversmerk gebeurt niet van vandaag op morgen. Dit is een kwestie van de lange adem, van je boodschap consequent blijven herhalen. Een arbeidsmarktcommunicatieplan helpt om dit gericht te doen. Breng in beeld wat je boodschap is, welke doelgroep je wilt bereiken en hoe je dit vervolgens doet. Op deze manier ben je interessant voor je huidige als potentiële medewerkers, verschillende generaties of bijvoorbeeld talenten.

De beloning is een cruciale factor in het aantrekken en behouden van medewerkers. Belonen gaat niet alleen over het maandelijkse salarisstrookje, maar ook over zaken als opleidingsmogelijkheden, vrije tijd of een fitnessabonnement. Zoals eerder al werd benoemd, is het kennen van je doelgroep of generatie ook hierbij erg belangrijk. De juiste beloning bestaat niet, de rechtvaardiging ervan wel. Belonen als hr-instrument zal steeds meer gaan over het verdelingsvraagstuk; hoe is de beloning van medewerkers verdeeld zowel binnen als buiten de organisatie. Belonen vraagt steeds meer om maatwerk. Dit begint bij inzicht in wat jouw medewerkers en potentiële kandidaten belangrijk en waardevol vinden… 

…En dit inzicht begint bijvoorbeeld bij de contactmomenten die je hebt met je huidige én potentiële medewerkers: de Employer Journey. Breng de reis die iemand maakt binnen jouw bedrijf in kaart. Van het allereerste contact tot na het exitgesprek. Wanneer en hoe vaak spreek je iemand, wat bespreek je in deze gesprekken? En wat halen jij en de (potentiële) medewerker hier vervolgens uit…?

Ook bouwen aan aantrekkelijk werkgeverschap of een beloningsbeleid wat te rechtvaardigen valt?

Wij denken uiteraard graag met je mee. Neem dus gerust contact met op met één van de adviseurs via 058-2882322 wanneer je even wilt sparren of inspiratie zoekt.