Transitievergoeding: bittere pil krijgt minder bijwerkingen

Geplaatst op 17-11-2016 door mark

knipsel
Als werkgever draait u niet meer helemaal zelf op voor de transitievergoeding na het ontslag van een langdurig zieke werknemer. De vergoeding wordt straks collectief gedragen en gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds. Een opsteker voor werkgevers.

Transitievergoeding

De Wet werk en zekerheid bepaalt dat werknemers die na een dienstverband van minstens twee jaar worden ontslagen, recht hebben op een transitievergoeding. Dit geldt ook voor werknemers die na 104 weken ziekte als (deels) arbeidsongeschikt worden beoordeeld. Een regel die als ‘krom’ werd ervaren door werkgevers.

Peperduur

Twee jaar lang loon doorbetalen, omzet mislopen, investeren in re-integratie én op de koop toe een vergoeding van soms wel tienduizenden euro’s ophoesten. Voor werkgevers werd een verzuimsituatie én ontslag wegens ziekte, peperduur. De regel bracht kleinere ondernemers zelfs in financiële problemen.

Bittere pil

Met de nieuwe maatregel komt minister Asscher van Sociale Zaken werkgevers tegemoet. Hij noemde in april dit jaar al dat het betalen van de vergoeding na twee jaar ziekte ‘een bittere pil’ is. In overleg met werkgevers en werknemers is de Wet werk en zekerheid op dit onderdeel aangepast. De ministerraad ging afgelopen vrijdag akkoord met het voorstel.

Compensatie Awf

Vanaf 2018 wordt -als het wetsvoorstel ook wordt goedgekeurd door de eerste en tweede kamer- u als werkgever grotendeels gecompenseerd uit het Awf voor de vergoeding die u verschuldigd bent bij het ontslag van een langdurig zieke werknemer. Uiteraard wel onder de voorwaarde dat u zich twee jaar lang aantoonbaar heeft ingespannen voor de re-integratie. Het plan is om de compensatie dan met terugwerkende kracht toe te kennen tot 1 juli 2015.

Premieverhoging

Tegenover de compensatie staat een verhoging van de uniforme Awf-premie. Met hoeveel procentpunt de premie stijgt, is nog niet duidelijk. Voorlopig wordt een verhoging van 0,22 % genoemd: van 2,44 naar 2,66%.

Team HRM-Friesland