Een werknemer ontslaan zonder personeelsdossier: wat kost dat?

Geplaatst op 02-10-2016 door mark

fb

Als werkgever kun je een disfunctionerende werknemer ontslaan, mits je een goed personeelsdossier hebt opgebouwd. In de praktijk hebben werkgevers dit dossier niet altijd voldoende op orde. Eenmaal voor de rechter kwam hen dit duur te staan.

Werknemer ontslaan?

Als een werknemer niet goed functioneert, heb je als werkgever het recht om hem of haar te ontslaan. Voor dat het zover komt, heb je een aantal plichten. Zo moet je een werknemer de mogelijkheid bieden om zijn of haar functioneren te verbeteren. Dat je als werkgever hieraan alles hebt gedaan, leg je vast in een personeelsdossier. Het opbouwen daarvan vergt tijd en geduld: zo moet je de volgende aspecten vastleggen:

Geen volledig dossier en dan?

We zien het inmiddels meer dan eens gebeuren dat bij een onvolledig personeelsdossier de kantonrechter de werkgever verwijt dat de arbeidsverhouding is verstoord. Hij is immers degene die ervoor kiest om ontslag aan te vragen zonder onderbouwing.

Van kantonrechtersformule naar transitievergoeding

Voorheen kende de rechter voor de ontslaggrond ‘verstoorde arbeidsverhouding’ vaak een vergoeding toe volgens de kantonrechtersformule. Onder het nieuwe ontslagrecht kan dat niet meer. Dit kent alleen de transitievergoeding: een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar, en een half maandsalaris voor elk jaar dat het dienstverband langer duurde dan 10 jaar.

De billijke vergoeding

Maar met die transitievergoeding is de kous vaak nog niet af. Wanneer de kantonrechter vindt dat jij als werkgever verwijtbaar hebt gehandeld, kan hij een ‘billijke vergoeding’ toekennen. Let wel, die vergoeding komt bovenop de transitievergoeding! Die billijke vergoeding kan in sommige gevallen fors uitvallen. In het afgelopen jaar liepen de vergoedingen uiteen van 2000 euro tot 50.000 euro.

Wat kost dat?

Zo kende de kantonrechter in Amsterdam eind 2015 een billijke vergoeding toe in een kwestie waar sprake was van vermeend disfunctioneren. De rechter was van mening dat de werkgever de werknemer niet aantoonbaar en zichtbaar een reële kans had geboden om zijn functioneren te verbeteren. De rechter bepaalde de billijke vergoeding op 8000 euro, bovenop een transitievergoeding van iets meer dan 20.000 euro.

Ons advies luidt daarom: stap niet naar de rechter zonder goed dossier. Zie je wel de noodzaak om een werknemer te ontslaan, maar kun je dit (nog) niet voldoende onderbouwen? Probeer met de werknemer allereerst afspraken te maken over ‘wederzijds goedvinden’.