Wet Toekomst Pensioenen

Geplaatst op 29-06-2023 door marietje

Het pensioen is voor veel werknemers een belangrijk onderwerp. Met ingang van 1 juli 2023 treedt de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) in werking. Deze wet brengt aanzienlijke veranderingen met zich mee, maar welke veranderingen zijn dit precies en wat betekenen ze voor jou?

 

Flexibilisering

Een van de belangrijkste veranderingen betreft de flexibilisering van het pensioenstelsel. Wat houdt dit precies in? Met deze wet wordt er meer keuzevrijheid gecreëerd met betrekking tot het inrichten van ons pensioen. Vanaf 1 juli 2023 hebben medewerkers de mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer ze met pensioen willen gaan. Medewerkers zijn niet langer gebonden aan de vaste leeftijd van 67 jaar, tenzij ze daar bewust voor kiezen. Het is nu mogelijk om eerder met pensioen te gaan, maar het is wel belangrijk om te beseffen dat dit invloed kan hebben op de hoogte van de pensioenuitkering.

Transparantie

Een andere belangrijke wijziging heeft betrekking op de transparantie van het pensioenstelsel. Dit houdt in dat er meer inzicht wordt geboden in de opbouw van het pensioen van medewerkers en wat ze kunnen verwachten wanneer ze met pensioen gaan. Pensioenfondsen zullen duidelijker communiceren over de hoogte van het pensioen en de bijbehorende risico’s. Op deze manier hebben medewerkers een beter beeld van hun toekomstige situatie en kunnen ze zich beter voorbereiden.

Berekening

Daarnaast zal de berekening van het pensioen veranderen. Voorheen was de hoogte van het pensioen gebaseerd op het gemiddelde salaris tijdens onze loopbaan. Met de nieuwe wet wordt het pensioen berekend op basis van het gemiddelde salaris gedurende de gehele werkzame periode. Dit kan voordelig zijn als het salaris van een medewerker aan het begin van de carrière lager was en later is gestegen.

Een andere verandering is de introductie van zogenaamde ‘pensioenpotjes’. Wat houdt dit precies in? In plaats van één groot pensioenfonds waar al het pensioengeld in wordt gestort, worden de pensioenrechten nu opgedeeld in verschillende potjes. Elk potje vertegenwoordigt een specifiek deel van de pensioenopbouw, bijvoorbeeld gebaseerd op het arbeidsverleden van een werknemer bij verschillende werkgevers. Het voordeel hiervan is dat medewerkers een beter overzicht hebben en duidelijk kunnen zien welk deel van het pensioen bij welke werkgever is opgebouwd.

Partnerpensioen en nabestaandenpensioen

Tot slot worden de regels omtrent het partnerpensioen en het nabestaandenpensioen aangepast. Met de nieuwe wet krijgen partners meer keuzevrijheid bij de verdeling van het partnerpensioen. Daarnaast wordt het nabestaandenpensioen standaard verhoogd, zodat achterblijvende partners beter worden beschermd.

Dit zijn slechts enkele van de belangrijkste wijzigingen die de Wet Toekomst Pensioenen met zich meebrengt. Als werkgever kun je je werknemers ondersteunen bij deze belangrijke wijzigingen. Praat met elkaar over de wensen en zet de eerste stap naar een pensioenregeling die bij jou past!   

Wil je graag meer weten naar aanleiding van deze blog? Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs: info@hrm.frl of via 058-288 2322.