Bevrijdingsdag? Juist nu!

Geplaatst op 08-04-2024 door marietje

Op 5 mei vieren we jaarlijks de bevrijding van Nederland en staan we stil bij de vrijheid die we vandaag de dag genieten. Maar hoe zit het met de werknemers die op deze dag aan het werk moeten? Is Bevrijdingsdag een verplichte vrije dag voor alle werknemers, of niet? In deze blog nemen wij jullie graag mee in de recente ontwikkeling rondom dit onderwerp.

Bevrijdingsdag is sinds 1990 een officiële feestdag geworden. Dit betekent echter niet automatisch dat iedere werknemer vrij is op deze dag. Vroeger gaven de meeste werkgevers hun werknemers om de vijf jaar op 5 mei een betaalde vrije dag. Daarbij dringt het Nationaal Comité 4 en 5 mei al langer aan op een wettelijk vastgestelde vrije dag op 5 mei voor iedere werkende Nederlander, maar de overheid gaat daar nog niet in mee.

Waar sommige medewerkers voorheen eens in de vijf jaar vrij waren, zien we tegenwoordig een verandering. In een groeiend aantal cao’s wordt 5 mei opgenomen als officiële vrije dag. Onder meer de ABN Amro, de Volksbank, Canon en bedrijven in de banen- en wielenbranche gaan overstag. Deze ontwikkeling zou te maken kunnen hebben met de huidige oorlog in Oekraïne. De oorlog heeft ervoor gezorgd dat we over het algemeen meer bezig zijn met vrijheid en het willen vieren van die vrijheid.

Wil je weten of jij je werknemers betaald vrij moet geven op Bevrijdingsdag? Controleer dan de cao waarbij je bedrijf is aangesloten. In de cao staat namelijk precies beschreven welke officiële feestdagen betaald moeten worden. Als je bedrijf niet onder een cao valt, dan heb je als werkgever de keuze of je je werknemers vrij wilt geven of niet. Je zou dan in gesprek kunnen gaan met je medewerkers om te kijken of de huidige verdeling van vrije dagen nog wel bij deze tijd past. Hierbij worden de behoeften van iedereen besproken.

Misschien komen jullie wel tot de conclusie dat medewerkers liever vrij zijn op Bevrijdingsdag dan op Hemelvaart. Deze oplossing past in de bredere trend die zich aftekent in het arbeidsvoorwaardenoverleg, om feestdagen beter aan te laten sluiten bij de individuele behoeften van de medewerkers. Vind je Bevrijdingsdag als werkgever een belangrijke dag, dan zou je er ook voor kunnen kiezen om je medewerkers betaald vrij te geven op 5 mei. Dit is natuurlijk ook een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde om aan te bieden.

Kortom, er zijn dus veel mogelijkheden! Wil je nu meer informatie over het omgaan met feestdagen? Lees dan zeker de blog van Mark Ley over ‘De Ramadan en het werk’ en de blog van Jorrit Osinga over ‘Keuze feestdagen’, beide te vinden op onze website en via LinkedIn.

Voor 2024 is een betaalde vrije dag helaas niet zo relevant, gezien Bevrijdingsdag op een zondag valt. Laten we dit echter als een kans zien om het idee mee te nemen naar 2025!

Mocht je meer willen weten over Bevrijdingsdag en over wat dit betekent voor jouw medewerkers? Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs: info@hrm.frl of via 058-288 2322.